Cân i groesawu Cwilt360!

Disgyblion Ysgol Bro Siôn Cwilt yn canu yn Neuadd Caerwedros

gan Donna Wyn Thomas

Bu disgyblion Ysgol Bro Siôn Cwilt yn canu yn neuadd Caerwedros wrth ddathlu lansiad ein gwefan fro Cwilt360! Diolch o galon am y cawl blasus, te a phicau ar y maen. Dyna beth oedd gwledd! Diolch o galon i’r plant a’u teuluoedd am gefnogi’r digwyddiad arbennig.