Ymweliad Esgob ag Eglwys Gwenlli

Codi arian i Elusen Arch Noa

GAMBO-GORFFENNAF

Esgob Ty Ddewi yn Eglwys Gwenlli, Synod

GORFFENNAF-3

Bois y Gilfach yn morio canu

Cafwyd noson arbennig yn eglwys Gwenlli ar nos Sul, Mehefin 16eg yng nghwmni côr Bois y Gilfach ac Esgob Dorrien. Braf oedd gweld yr eglwys yn orlawn a phawb yn mwynhau wrth gael llawer o hwyl a sbri ynghyd â chanu hyfryd dros ben.   Diolch I bawb.

Dweud eich dweud