Taith y Neuaddau i lansio Cwilt360

Dechrau yn Neuadd Llanarth

Elliw Grug Davies
gan Elliw Grug Davies

Dechreuodd y diwrnod gyda adloniant gyda phlant Ysgol Sul ac Eisteddfod Llanarth.

19:54

Y lleoliad olaf heddiw oedd Neuadd Talgarreg! Cafwyd adloniant gyda phlant Ysgol Talgarreg.

Fe aethon ni i Dafarn Talgarreg am ‘sosej a chips’ i swper.

16:47

📸

16:43

Wedi cyrraedd y pumed Neuadd… Sarnau! Plant Ysgol T Llew Jones yn barod i ganu!

16:08

Diolch am y coffi a’r cacennau ffein 🙂

16:05

Dyma ni yn ein pedwerydd lleoliad, sef Neuadd Pontgarreg! 
Diolch i ‘Hoffgan’ am ganu pedwar cân e.e. ‘Cwmtydu’ a ‘Titw Tomos Las’.

Hefyd, diolch am y baned!

15:59

Y ‘cooks’ gyda Merched y Bryniau yn Neuadd Caerwedros!

Dyma blant Ysgol Bro Siôn Cwilt yn canu yn Neuadd Caerwedros! 

15:08

Y trydydd lleoliad am y dydd oedd Neuadd Caerwedros! 
Diolch i Ferched y Wawr y Bryniau am baratoi cawl a phice ar y maen i ginio.

Diolch plant Ysgol Bro Siôn Cwilt am ganu cân hwyliog i ni! 

15:04

Y neuadd nesa… Pontgarreg! 

15:03

Ysgol Bro Siôn Cwilt ar y llwyfan ar ôl bach o gawl🎶🍽

15:01

9C547344-BCA8-425B-B06A

Trafod syniadau yn Neuadd Goffa Cei!