calendr360

Dydd Llun 26 Chwefror 2024

Noson o Ddramau CFfI Mydroilyn

Noson o Ddramau CFfI Mydroilyn yng nghwmni CFfITrisant a ChFfI Eglwyswrw

Dydd Iau 29 Chwefror 2024

CFfI Caerwedros yn cynnal noson o ddramau

19:30
CFfI Caerwedros yn perfformio’r ddrama newydd “Ein mam ni oll!” a CFfI Llangadog yn cyflwyno’r ddrama “Oli”. Hefyd plant ysgol Bro Siôn Cwilt yn diddanu.

Dydd Sadwrn 2 Mawrth 2024

Cawl a Chân Talgarreg

18:30 (Talu wrth y drws)
Noson cawl a chân yn pentref Talgarreg. Bydd yr Ysgol Feithrin, Ysgol Gynradd â’r Adran Bentre’ Talgarreg yn diddanu’r gynulleidfa. Noson hwylus i bawb. Dewch yn llu

Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Bingo!

19:30
Croeso i bawb i noson o fingo, paned a chacen er budd Ysgol Talgarreg.