calendr360

Heddiw 16 Mehefin 2024

Cyngerdd Bois y Gilfach

(£7.50)
Dewch yn llu🎵🎵🎵 Tocynnau / Tickets : £7.50 yr un / eachCysylltwch / ContactElliw Davies: 07931 344390Anwen Davies: 07967 798087 Esgob / Bishop Dorian DaviesArchddaeacon Eileen Davies 🎶🎶🎶RHANNWCH

Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2024

Gŵyl Talgarreg

14:00 (£3 i Oedolion, £1 i oed Uwchradd, Oed cynradd am ddim)
Carnifal (thema: agored) Mabolgampau Ras Siôn Cwilt Rownderi Lluniaeth a BBQ Yr oll i ddechrau am 2yp ar Gae’r Ysgol, Talgarreg. Dewch yn llu!