Cwilt360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol bro Sion Cwilt – o Lanarth i Langrannog, o Cei i Dalgarreg

Apel-Appeal-2

Cerdded Ymlaen!

Eluned Rowlands

Hwyl a Her Gwerfyl a Dathlu Gwirfoddolwyr

Llywodraeth Cymru yn parhau o blaid cadw ysgolion gwledig Ceredigion ar agor

Daw hyn wedi i swyddogion Cyngor Ceredigion hysbysu llywodraethwyr eu bod nhw’n ystyried dyfodol nifer o ysgolion gwledig trwy’r sir
Parti-Unsain-Ysgol-Talgarreg

Ysgol Talgarreg yn cipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Parti Unsain, am yr ail flwyddyn yn olynol

Heledd Gwyndaf

Roedd hi’n gystadleuaeth ble yr ymddangosodd tri pharti ar ddeg ar y llwyfan.

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin
Lansiad-140524

Tai lleol i bobl lleol!

Gareth Ioan

Lansio YTC 4 Llan (CLT)
Talgarreg-Can-actol

Ysgol Gymunedol Talgarreg yn cael ei chanmol yn fawr am Adroddiad ESTYN

Heledd Gwyndaf

Disgyblion sy’n ‘falch iawn o siarad Cymraeg ac yn ymfalchïo’n llwyr yn eu hetifeddiaeth’
Cen Llwyd

Gŵyl Cen

Robyn Tomos

Gŵyl i ddathlu gwerthoedd gwâr

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Gŵyl Talgarreg

14:00, 22 Mehefin (£3 i Oedolion, £1 i oed Uwchradd, Oed cynradd am ddim)

Poblogaidd

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Tri yn herio Dafydd Llywelyn yn etholiad Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys

Elgan Hearn (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ian Harrison (Ceidwadwyr), Philippa Thompson (Llafur) a Justin Griffiths (Democratiaid Rhyddfrydol) fydd yn sefyll yn erbyn y Comisiynydd presennol
IMG_3646

Bois rygbi ar y brig

Elliw Grug Davies

Ennill dros ysgolion Cymru
Mae’r Eglwys yn Mizoram yn dathlu ar 15fed o Fawrth yn flynyddol ac yn diolch i’r Parch William Williams am sicrhau bod yr Efengyl wedi cyrraedd y rhan hon o’r India.

O Nanternis i’r India

Gwenno Evans

Eglwys yn Mizoram yn dathlu ar y 15fed o Fawrth

Eisteddfod Sir yr Urdd

Carys Mai

Hynt a helynt cystadleuwyr Dyffryn Aeron
Yr Ysgubor yn llawn ar gyfer noson hwyliog!

Cawl a Chân i ddathlu ein nawddsant.

Manon Wright

Bu Ysgol Gynradd Llanarth yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil!

Croesawu arian all adfer gwasanaeth y Bwcabus yn y gorllewin

Cadi Dafydd

“Roedd colli’r gwasanaeth Bwcabus rai misoedd yn ôl yn ergyd fawr iawn i ardal de Ceredigion, gogledd Sir Gâr a gogledd Sir Benfro”

Ein Mam Ni Oll!

Elliw Grug Davies

Cyflwynodd C.Ff.I Caerwedros ddrama ar lefel sir gan bach o bawb gyda’r cynhyrchwyr, Dai Gealy.

Gallai treth y cyngor godi gymaint â 14% yng Ngheredigion

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’n cyfateb i £216 ychwanegol y flwyddyn wrth i’r Cyngor ddweud eu bod nhw’n wynebu eu “cyllideb fwyaf difrifol eto”