Y Welsh Whisperer yn Nhalgarreg

Ni’n beilo nawr!

gan Cerys Lloyd

Wedi diwrnod yn Ysgol Talgarreg yn cyd-gyfansoddi cân gyda phlant Ysgol Talgarreg, cafwyd noson llawn hwyl wrth i ni:

– wrando ar blant yr Ysgol yn canu eu cân newydd sbon gyda’r Welsh Whisperer

– weld gwefan newydd sbon yr ysgol am y tro cyntaf – mae’n fyw!
– cael BBQ i swper (byrgyrs, bacwn, sosejys, sosejys llysieuol) a threiffl neu gacen i bwdin
– joio adloniant y Welsh Whisperer