Cerys Lloyd

Cerys Lloyd

Talgarreg

Creu GIFs i’r fro

Cerys Lloyd

GIFs o olygfeydd lleol wedi’u creu i’r cyfryngau cymdeithasol gan ddisgyblion yr ardal
IMG-20231113-WA0002

Nyth Cacwn yn dod i Dalgarreg!

Cerys Lloyd

Ymweliad gan un o sêr y rhaglen i Ysgol Talgarreg i baratoi at y Sioe Nadolig
Poster

Gŵyl Talgarreg yn llwyddiant mawr!

Cerys Lloyd

Carnifal, Mabolgampau, Ras Siôn Cwilt, Rownderi, Bwyd… a joio!
Ras-Sion-Cwilt-2

Gwydion ar Garlam yn Ras Siôn Cwilt

Cerys Lloyd

Canlyniadau Ras Siôn Cwilt, Gŵyl Talgarreg, yn llawn

Pencampwyr Pêl-droed

Cerys Lloyd

Ysgol Talgarreg wedi ennill twrnament yr Urdd