Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg ar ddydd Sadwrn 6ed o Fai 2023

gan Morgan Reeves

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa, Talgarreg ar ddydd Sadwrn 6ed o Fai 2023 yn neuadd y pentref.  Y beirniaid Llên a Llefaru oedd Jane Altham Watkins, y beirniad cerdd oedd Lona Brierley a beirniad yr Arlunio oedd Lynda Thomas. Cyfeilydd yr eisteddfod oedd Jonathan Morgan. Llywydd y dydd oedd Jen Dafis, Y Bontfaen a chafwyd anerchiad a rhodd hael iawn ganddi. Enillydd y gadair oedd Myfanwy Roberts, Llanrwst a dyma’r ail dro iddi ennill. Enillwyd Tlws yr Ifanc  gan Elin Williams o Dregaron hon oedd yr un cyntaf iddi ennill.

Unawd i ysgol feithrin

  1. Elsi Ioan, Cross Inn  2.  Llian Rowcliffe, Talgarreg

Unawd i blant ysgol Talgarreg a Chapel y Fadfa dan 8 oed

  1. Neli Evans Talgarreg 2.  Non Thomas Talgarreg 3. Betsan Lloyd a Megan Rowcliffe Talgarreg

Unawd i ysgol Talgarreg Chapel y Fadfa dan 13 oed

  1. Efan Evans, Talgarreg  2. Prys Rowcliffe, Talgarreg  3. Marged Dafis a Martha Sivestri Jones, Talgarreg

Parti Unsain dan 13 oed 1. Ysgol Talgarreg

Unawd dan 6 oed 1. Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin

Unawd dan 8 oed 1 Neli Evans, Talgarreg 2. Non Thomas, Talgarreg 3. Sara Lewis, Mydroilyn a Bethan Llewelyn, Llanwnnen

Unawd 10 a than 12 oed Efan Evans, Talgarreg

Unrhyw offeryn cerdd dan 12 oed Elliw Grug Davies, Drefach

Unawd 12 a than 16 oed Fflur Mcconnell, Aberaeron

Canu Emyn dan 12 oed 1.Non Thomas, Talgarreg  2. Sara Lewis, Mydroilyn  3. Neli Evans, Talgarreg a Bethan Llewelyn, Llanwnnen

Unawd cerdd dant dan 16 oed 1.Fflur Mcconnell, Aberaeron  2. Efan Evans, Talgarreg  3. Sara Lewis, Mydroilyn

Cân Werin dan 18 oed 1. Fflur McConnell,  Aberaeron

Unawd allan o Sioe Gerdd Agored   1. Sioned Howells, New Inn 2. Fflur McConnell, Aberaeron

Her Unawd Agored 1. Sioned Howells, New inn

Unrhyw offeryn cerdd Agored 1. Fflur McConnell, Aberaeron

Unawd Cerdd Dant Agored  1. Sioned Howells, New Inn

Canu Emyn 12 i 18 oed 1. Fflur McConnell, Aberaeron

Canu Emyn dros 18 oed 1. Sioned Howells, New Inn 2. Wmffre Davies

Sgent ti dalent 1. Sioned Howells, New Inn 2. Wmffre Davies

Dweud Jôc Grug Rees Talgarreg

STORI

BL 2 ac iau 1. Neli Evans 2. Non Thomas 3. Emily Venville

BL 3 a 4 1. Sara Evans 2. Elliw Grug Davies Drefach  3. Grug Rees

BL 5 a 6 Tomos Humphreys 2.  Marged Dafis 3.  Elis Evans

Arlunio

BL 2 ac Iau  1. Spencer Dafis 2. Betsan Lloyd 3.  Macsen Davies

Bl 3 a 4   1. Rhun Thomas 2. Grug Rees a Guto Davies 3.  Amy Broom

BL 5 a 6  1. Noa Davies  2.  Efan Evans   3. Elis Evans a Cadi Evans

Creu Graffeg Cyfrifiadurol

BL 2 ac Iau  1. Betsan Lloyd 2. Neli Evans 3.  Twm Davies

BL 3 a 4  1.  Rhun Thomas  2. Sara Evans 3. Megan Rowwcliffe

BL 5 a 6   1. Mia Evans 2. Marged Dafis 3. Martha Silvestri Jones

Ysgol Feithrin 1. Llian  2. Ayda  3. Macs

Llefaru  Eisteddfod Capel y Fadfa Talgarreg  6ed o Fai 2023

Adrodd i blant Ysgol Feithrin

  1. Elsi Ioan, Cross Inn 2. Llian Rowcliffe 3. Endaf Lloyd, Talgarreg

Adrodd i blant ysgol Talgarreg  a Chapel y Fadfa dan 8 oed

  1. Neli Evans 2.  Non Thomas 3. Betsan Lloyd a Megan Rowcliffe

Adrodd i blant ysgol Talgarreg  a Capel y Fadfa dan 13 oed

  1. Martha Silvestri Jones  2.  Efan Evans 3. Marged Dafis

Parti Cydadrodd dan 13 oed 1.Parti Adran yr Urdd Talgarreg

Adrodd dan 6 oed 1. Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin  2.  Ffion Llewelyn, Llanwnnen

Adrodd dan 8 oed 1 Neli Evans, Talgarreg 2 ail Bethan Llewelyn, Llanwnnen  3. Sara Lewis, Mydroilyn a Non Thomas, Talgarreg

Adrodd dan 10 oed 1. Elliw Grug Davies, Drefach 2.  Grug Rees, Talgarreg

Adrodd 10 a than 12 oed 1. Efan Evans Talgarreg  2.  Martha Silvestri Jones 3. Angharad Davies Llanwenog

Adrodd 12 a than 16 oed 1. Fflur Mcconnell, Aberaeron

Her Adroddiad 1. Sioned Howells, New Inn  2.  Carol Davies, Trebedw  3.  Maria Evans, Rhydargaeau

Adrodd Digri 1. Elis Evans, Talgarreg

 Llenyddiaeth

Cadair : Myfanwy Roberts, Llanrwst

Tlws Yr Ifanc: Elin Williams, Tregaron

Ffurfio 5 Dihareb Newydd: Margaret Jones, Bae Colwyn, Conwy

Brawddeg: Megan Richards, Aberaeron

Limrig : Megan Richards, Aberaeron

Cystadleuydd mwyaf addawol dan 16 oed  Fflur McConnell, Aberaeron