Bois rygbi ar y brig

Ennill dros ysgolion Cymru

Elliw Grug Davies
gan Elliw Grug Davies
IMG_3646
IMG_3652
IMG_3645

Osian Dafis a Guto Dafis – dau frawd

IMG_3647

Guto Dafis – wedi sgorio cais

IMG_3648

Osian Dafis

IMG_3641

Osian Taylor – wedi sgorio cais

IMG_3642

Osian Dafis a Benji Honey

IMG_3643

Guto Dafis

IMG_3649

Llongyfarchiadau i fois Ysgol Bro Teifi am ennill cystadleuaeth rygbi i Ysgolion a Cholegau dros Gymru yn ein stadiwm genedlaethol ddoe!

Pencampwyr Cystadleuaeth Plât URC Dan 18!

Arbennig Noa Harries, Benji Honey, Osian Taylor, Osian Dafis a Guto Dafis!

Da iawn Guto Dafis ac Osian Taylor am sgorio cais! Y sgôr terfynol oedd 29 i Fro Teifi a 7 i Fro Pedr, Llanbed.