Ydych chi’n falch o fod yn byw fan hyn?

Ein bro mewn fideo

Co ni olygfa newydd o’n hardal leol – o’r awyr!

Diolch i Moc Reeves o Dalgarreg am greu’r fideo yma ar gyfer lansiad ein gwefan fro.

Ymunwch â Cwilt360 heddiw i wneud yn siŵr eich bod yn gw’bod be sy mlân, i rannu eich stori neu hyrwyddo eich digwyddiadau!

1 sylw

Y Gambo
Y Gambo

Fideo sy’n ein hatgoffa pa mor lwcus r’yn ni o fyw mewn lle mor brydferth. Diolch yn fawr Moc.

Mae’r sylwadau wedi cau.