Ficer Beth yn dymuno’n dda i ddisgyblion blwyddyn 6

Disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Bro Siôn Cwilt yn derbyn neges a rhoddion gan Ficer Beth

gan Donna Wyn Thomas

Diolch o waelod calon i Ficer Beth am ddod i gael sgwrs gyda disgyblion blwyddyn 6 gan ddymuno’n dda iddynt yn eu cyfnod newydd wrth iddynt symud ymlaen i’r ysgol uwchradd. Diolch i chi am y rhoddion a’r negeseuon caredig.