Donna Wyn Thomas

Donna Wyn Thomas

Cross Inn

Paned, Cacen a Chlonc ym Mro Siôn Cwilt

Donna Wyn Thomas

Ysgol Bro Siôn Cwilt yn croesawu’r rhieni a’r gymuned i ddathlu Gŵyl Foel Gilie

Panig ar y Titanic!

Donna Wyn Thomas

Ysgol Bro Siôn Cwilt yn cynnal ystafell ddianc ‘Panig ar y Titanic’ i ddisgyblion a rhieni

Ficer Beth yn dymuno’n dda i ddisgyblion blwyddyn 6

Donna Wyn Thomas

Disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Bro Siôn Cwilt yn derbyn neges a rhoddion gan Ficer Beth

Neges arbennig mewn Iaith Arwyddion

Donna Wyn Thomas

Profiad gwerthfawr i ddisgyblion Bro Siôn Cwilt wrth iddynt dderbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion

Dwy ddawnswraig dalentog!

Donna Wyn Thomas

Llongyfarchiadau i Imogen a Tammi ar eu llwyddiant ym myd dawns

DEWI yn cipio’r gwpan!

Donna Wyn Thomas

Llys Dewi yn fuddugol ym Mabolgampau Ysgol Bro Siôn Cwilt

PC Ian yn ymweld â disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Bro Siôn Cwilt

Donna Wyn Thomas

Disgyblion blwyddyn 6 yn trafod testun aeddfed dros ben.

Diolch i Gyngor Cymuned Llanllwchaearn

Donna Wyn Thomas

Marciau cwrt pêl-rwyd o ganlyniad i rodd gan Gyngor Cymuned Llanllwchaearn

Camu ar y Cae 3G am y tro cynta’!

Donna Wyn Thomas

Disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yn agoriad swyddogol y Cae 3G

Amddiffyn! Pasio! Saethu!

Donna Wyn Thomas

Merched Ysgol Bro Siôn Cwilt yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth pêl-rwyd yr Urdd