Rhodd anrhydeddus er cof am Bleddyn Castell

Rhodd anrhydeddus er cof am Bleddyn Castell

gan Morgan Reeves
Castella-1

Aerona Davies a Glyn Rees yn trosglwyddo £3,200 i Ann Evans o Ambiwlans Awyr Cymru a Frances Jones, Gareth Jones ac Euros Davies o R.A.B.I. sef arian a godwyd er cof am y diweddar Bleddyn Rees – Castell