Blwyddyn Newydd Dda

Bu plant Talgarreg yn cadw hen draddodiad yn fyw

gan Robyn Tomos

Diolch i blant Talgarreg am alw heibio i ganu calennig – dyma Grug yn adrodd pennill ei hen hen mam-gu.