Eisteddfod Gadeiriol Capel Y Fadfa, Talgarreg

Canlyniadau 2024

gan Morgan Reeves

LLWYFAN

Unawd i ysgol feithrin

1af Rhun Davies, Talgarreg

 

Unawd i blant ysgol Talgarreg a Capel y Fadfa dan 8 oed a thano

1af Neli Evans, Talgarreg

2il Non Thomas, Talgarreg

3ydd Lydia Rees, Cross Inn

 

Parti Unsain dan 13 oed

1af Ysgol Talgarreg

 

Unawd dan 6 oed

1af Ffion Llywelyn, Llanwnnen

2il Max Hughes, Llanfarian

 

Unawd dan 8 oed

1af Bethan Llywelyn, Llanwnnen

2il  Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin ac Alaw Hughes, Llanfarian

3ydd Martha a Tryfan Phillips, Talsarn

 

Unawd dan 10 oed

1af Efa James, Llandysul

2il Neli Evans, Talgarreg

3ydd Non Thomas, Talgarreg

 

Unawd 10 a than 12 oed

1af Marged Dafis, Talgarreg

 

Unrhyw offeryn cerdd dan 12 oed

1af Neli Evans, Talgarreg

2il Bedwyr Thomas, Llandysul

3ydd Non Thomas, Talgarreg

 

Deuawd Dan 12 oed

1af  Neli a Non, Talgarreg

 

Unawd 12 a than 16 oed

1af Gwenni Edwards, Mynachlog ddu

2il Elen Francis, Casnewydd bach

 

Canu Emyn dan 12 oed

1af  Elain Douch, Cwmann

2il Non Thomas, Talgarreg

3ydd Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin

 

Unawd cerdd dant dan 16 oed

1af Neli Evans, Talgarreg

2il Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin

 

Deuawd Agored

1af Delyth a Tryfan Phillips, Talsarn

 

Cân Werin dan 18 oed

1af Marged Dafis, Talgarreg

 

Unawd allan o sioe gerdd Agored

1af  Elen Francis, Casnewydd bach

 

Unrhyw offeryn cerdd Agored

1af Catrin Evans, Talgarreg

2il Magw Thomas, Llandysul

 

Canu Emyn 12 i 18 oed

1af  Gwenni Edwards, Mynachlog ddu

2il Elen Francis, Casnewydd bach

 

Canu Emyn dros 18 oed

1af Heledd Llwyd, Talgarreg

2il Wmffre Davies, Talgarreg

 

Sgen ti dalent

1af Elen a Gwenni

 

Dweud Jôc

1af Isaac Rees, Cross Inn

2il Grug Rees, Talgarreg

 

Adrodd i blant Ysgol Feithrin

1af Rhun Dafis, Talgarreg

 

Adrodd i blant ysgol Talgarreg, Adran a Capel y Fadfa dan 8 oed

1af Non Thomas, Talgarreg

2il Neli Evans, Talgarreg

3ydd  Lydia Rees, Cross Inn

 

Adrodd i blant ysgol Talgarreg, Adran a Capel y Fadfa dan 13 oed

1af Martha Silvestri-Jones, Talgarreg

2il Isaac Rees, Cross Inn

3ydd Grug Rees, Talgarreg

 

Parti Cydadrodd dan 13 oed

1af Parti Adran yr urdd Talgarreg

 

Adrodd dan 6 oed

1af Ffion Llywelyn, Llanwnnen

 

Adrodd dan 8 oed

1af Bethan Llewelyn, Llanwnnen

2il Ilan Rhun Phillips, Caerfyrddin

3ydd Tryfan Phillips, Talsarn

 

Adrodd dan 10 oed

1af  Grug Rees, Talgarreg

2il Neli Evans, Talgarreg

3ydd Non Thomas, Talgarreg ac Efa James, Llandysul

 

Adrodd 10 a than 12 oed

1af  Martha Silvestri-Jones, Talgarreg

2il Isaac Rees, Cross Inn

 

Adrodd 12 a than 16 oed

1af Magw Thomas, Llandysul

 

Adrodd unrhyw gerdd gan brifardd a aned yng Ngheredigion

1af Maria Evans, Rhydargaeau

2il Gwenno Evans, Post Bach

 

Her Adroddiad

1af Carol Davies, Henllan

2il Gwenno Evans, Post Bach

3ydd Maria Evans, Rhydargaeau

 

Adrodd Digri

Magw Thomas, Llandysul

 

Cystadleuydd Llwyfan mwyaf addawol dan 16 oed

Neli Evans, Talgarreg

 

LLENYDDIAETH

Cadair: Myfanwy Roberts, Llanrwst

Tlws Yr Ifanc: Mali Evans, Talgarreg

Ffurfio 5 Dihareb Newydd: Trefor Huw Jones, Pontypridd

Englyn: Alan Iwi, Didcot ac Elen Prees, Rhosllanerchrugog

Brawddeg: Carys Briddon, Tre’r Ddôl

Limrig: Elisabeth Page, Blaenycoed

 

Stori

Bl 2 ac iau: 1af Rue Kennedy, 2il Spencer Parry Dafis, 3ydd Rici Harries

BL 3 a 4: 1af Grug Rees, 2il Megan Rowcliffe, 3ydd Jac Humphries

BL 5 a 6: 1af Marged Dafis, 2il Elis Evans,  3ydd Martha Silvestri-Jones

 

Arlunio

Meithrin: 1af ‘Dora’, 2il Emi Owens, 3ydd Rhun Dafis

BL 2 ac iau: 1af Lois Davies, 2il Griffin Parry, 3ydd Aria Owens

Bl 3 a 4: 1af Non Thomas,  2il Megan Rowcliffe, 3ydd Neli Evans

Bl 5 a 6: 1af Rhun Thomas, 2il Marged Dafis, 3ydd Noa Dafis

 

Creu Graffeg Cyfrifiadurol

Meithrin: 1af Endaf Lloyd, 2ail Martha Dafydd, 3ydd Sara Davies

Bl 2 ac iau: 1af Griffin Parry, 2il Lois Davies, 3ydd Bryn Davies a Rici Harries

Bl 3 a 4:  1af Jac Humphries,  2il Grug Rees, 3ydd Neli Evans

Bl 5 a 6: 1af Rhun Thomas, 2il Martha Silvestri-Jones a Cadi Evans, 3ydd Eli-May Franklin Davies

 

Dweud eich dweud