Gwenno Evans

Gwenno Evans

Talgarreg

Mae’r Eglwys yn Mizoram yn dathlu ar 15fed o Fawrth yn flynyddol ac yn diolch i’r Parch William Williams am sicrhau bod yr Efengyl wedi cyrraedd y rhan hon o’r India.

O Nanternis i’r India

Gwenno Evans

Eglwys yn Mizoram yn dathlu ar y 15fed o Fawrth
Merched y Wawr y Bryniau wedi bod yn creu eitemau defnyddiol i'w hanfon i'r Wcrain.

O Gaerwedros i’r Wcráin

Gwenno Evans

Beth gellir ei wneud gyda sgarff dwy filltir a hanner o hyd?