Llain Astro 3G Ysgol Bro Siôn Cwilt

Croesawu cae newydd 3G i’r ysgol

gan Donna Wyn Thomas

Mae ’na gyffro mawr yn yr ysgol wrth i ni groesawu cae pêl-droed newydd 3G i Ysgol Bro Siôn Cwilt! Rydym yn awyddus iawn i ddechrau defnyddio’r cae ar gyfer hyfforddiant pêl-droed yn ogystal â sesiynau iechyd a lles. Edrychwn ymlaen at yr agoriad swyddogol ar ddydd Gwener 28ain o Ebrill.

gan Logan ac Isaac