Bore Coffi

Diolch am gefnogi

Beth Davies
gan Beth Davies

Diolch i bawb a ddaeth i’r bore coffi yn Neuadd Eglwys Llanarth heddiw.

Roedd yn hyfryd i weld pawb a diolch am y gwaith caled a’r gefnogaeth.