Dwy ddawnswraig dalentog!

Llongyfarchiadau i Imogen a Tammi ar eu llwyddiant ym myd dawns

gan Donna Wyn Thomas

Llongyfarchiadau enfawr i ddwy o ddisgyblion yr ysgol, sef Imogen a Tammi ar eu llwyddiant ym myd dawns. Gwych ferched! Rydym yn falch iawn o’r ddwy ohonoch!