Neges arbennig mewn Iaith Arwyddion

Profiad gwerthfawr i ddisgyblion Bro Siôn Cwilt wrth iddynt dderbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion

gan Donna Wyn Thomas

Braint ac anrhydedd oedd gwahodd hyfforddwr iaith arwyddion i’r ysgol, lle bu disgyblion  blynyddoedd 5 a 6 yn dysgu amrywiaeth o eirfa ynghyd â chân o’u dewis ar ddiwedd y sesiwn. Dyma nhw’n perfformio’r gân ac yn rhoi neges bwysig i bawb – gwych! Am brofiad gwerthfawr a bythgofiadwy!