Panig ar y Titanic!

Ysgol Bro Siôn Cwilt yn cynnal ystafell ddianc ‘Panig ar y Titanic’ i ddisgyblion a rhieni

gan Donna Wyn Thomas

Cafwyd prynhawn o hwyl gan ddisgyblion o flynyddoedd 3, 4, 5 a 6 Bro Siôn Cwilt yn datrys heriau ystafell ddianc ‘Panig ar y Titanic’, gyda the a chacennau i ddilyn. Diolch o galon i’r rhieni a ddaeth i ymuno yn yr hwyl!